Home Viu Barcelona A Vista d’Hotel 2012: Hotel Barceló Raval, Duquesa de Cardona, H10 Montcada, Grand Hotel Central i Condes de Barcelona