Home Viu Barcelona A Vista d’Hotel 2012: Hotel Pulitzer, 1989 i Bagués